Veletrh sociálních a návazných služeb Kyjovska (14. 9. 2021)

Díky našim aktivním členům (členkám) jsme se letos účastnili i my, tedy Roska Kyjov.

 

Jsme rádi, že jsme o sobě mohli dát vědět. Říci co nás trápí, jak se s nemocí pereme, co děláme pro její přibrzdění, jaké výrobky máme z naší ergoterapie,… Akce byla perfektně zorganizovaná městem Kyjov. Překvapilo nás připravené pohoštění (pečivo i nápoje) i představení jednotlivých účastníků. MÚ Kyjov patří náš velký dík.

 

A velký dík patří také hlavním aktérkám nabízených výrobků z ergoterapie RK

(Evě Kostrhounové i Evě Kuchařové). Za váš čas, pracovní zápal a velkou snahu.

 

předsedkyně Bc. K. Motyčková