Kdo jsme

Jsme svépomocná pacientská regionální organizace Unie Roska v ČR. Sdružujeme nemocné s roztroušenou sklerózou mozkomíšní nejen z Kyjova, ale i z širokého okolí. Členem naší organizace může být i osoba, která nemá roztroušenou sklerózu, ale má kladný vztah k postiženým lidem.

ROSKA je spojením počátečních písmen naší nemoci ROztroušená SKlerózA. Motto naší Unie Sursum corda v překladu „Vzhůru srdce „ říká, že s touto nemocí je třeba bojovat celou svou bytostí a že život nesmíme nikdy vzdávat, ať je jakoliv těžký. Učíme se jak s touto nemocí žít, aktivně se zapojit „do boje s ní“ a udělat život plnohodnotnějším.

Hlavní náplní této organizace je pomoc nemocným roztroušenou sklerózou v různém stupni postižení a také jejich rodinným příslušníkům. Pomoci jim naučit se s nemocí žít a bojovat, vyrovnat se s touto nelehkou situací, zvládat denní činnosti, zapojovat je do běžného života, překonávat překážky a motivovat je k samostatnosti i k hledání nové náplni života.

Rádi Vám poskytneme informace týkající se onemocnění nebo zapůjčíme odbornou literaturu. Naši členové Vám vždy ochotně pomohou a poradí. Jejich zkušenosti, které získali za dlouhé roky boje s touto nemocí jsou neocenitelné. Jsme si přitom vědomi, že u každého může nemoc probíhat jinak a každému může pomoci něco jiného. Zcela si uvědomujeme, že pro nově diagnostikované je náročné zorientovat se v nepřeberném množství informací, které se k onemocnění vážou.

Nabízíme

  • získání nového pohledu jak s touto nemocí žít a nejen přežívat
  • přátelské prostředí , navázání nových kontaktů
  • rekondiční cvičení, ergoterapii, výlety, besedy
  • pořádáme rekondiční pobyty
  • cvičíme pod vedením odborně vyškoleného cvičitele
  • provádíme ergoterapii zaměřenou na motoriku prstů
  • psychorelaxace

Důležitá je chuť pomáhat si navzájem, ať už slovem nebo činem. Neméně důležité pro každého z nás vždy bude pracovat sám na sobě, zúčastňovat se společných akcí, zajímat se o nové poznatky v léčbě RS, získávat nové informace a rady, týkajících se života s touto nemocí.

Základní myšlenkou je vzájemná solidarita a podpora. S námi můžete načerpat sílu a odhodlání čelit potížím, které nemoc přináší. Navštívit nás můžete na ulici třída Komenského 46/5 v Kyjově.

Našim garantem je Prim. MUDr. Alena Sojková.