Vítáme Vás na našich stránkách

Regionální organizace ROSKA Kyjov již řadu let sdružuje postižené roztroušenou sklerózou mozkomíšní, rodinných příslušníků a jejich blízkých nejen z Kyjova. ale i jeho širokého okolí.

Roztroušená skleróza (RS) je onemocnění centrálního nervového systému (CNS), který je tvořen nervovými tkáněmi mozku a míchy. Její příčina není známa, takže jí nelze předcházet, a dosud nebyl nalezen žádný lék, který by byl schopen zcela zastavit postup. Nemoc ovlivní schopnost mozku přenášet informace především svalům, což způsobuje omezení hybnosti. Jedná se o zánětlivé autoimunitní onemocnění, které z dosud neznámých příčin postihuje různé části těla s různým stupněm závažnosti.

Je ale dokázáno, že přiměřená a pravidelně prováděná fyzioterapie značně pomáhá postiženým udržovat si co nejdéle mobilitu. Rekondičně rehabilitační cvičení je pro postižené RS velice prospěšné.

Naše organizace, i ostatní regionální organizace Unie Roska v ČR se snaží pro své členy zajišťovat co nejvíce těchto akcí. Pořádáme rekondiční pobyty s komplexní rehabilitací, masážemi, hippoterapií, plaváním a cvičením v bazénu. V průběhu celého roku také speciální cvičení pod vedením odborně vyškoleného cvičitele.

Dále organizujeme poznávací zájezdy za účasti vozíčkářů i těžce pohyblivých členů, společná setkání nemocných RS, jejich rodin, přátel a blízkých, hodiny ergoterapie a odborné přednášky.

Naši členové se schází hlavně proto, aby se udržovali v kondici, ale také aby si vyměnili své zkušenost a nebyli se svou nemocí sami.

Společná setkání pořádáme každou poslední středu v měsíci, v klubu Rosky v Kyjově, na ulici tř. Komenského 46/5 od 15.00 hod.

Zde se také scházíme na cvičení nebo ergoterapii každou středu od 14.00 hod.

Na odborné přednášky, členské schůze a ostatní akce upozorňuje výkonný výbor pozvánkami.

(Irena K.)