Naše historie

První schůzka 12 osob s diagnózou roztroušená skleróza z Kyjovska se konala 22.11.1996. Iniciátorem tohoto setkání byl Jiří Rechtořík, který hledal cestu jak k informacím o nemoci, tak k lidem, kteří se s ní potýkali. Na této schůzce bylo dohodnuto založení organizace, předběžný plán činností a zvolen výkonný výbor v čele s předsedou, se zmiňovaným Jirkou. Ten byl pověřen zaregistrováním organizace Roska Kyjov.

V začátcích nám podala pomocnou ruku SO SZdP Kyjov, která nám umožnila využívat klubovnu a vypomohla finančně při zřízení účtu.

Od založení Rosky byla odborným garantem organizace odborná neuroložka MUDr. Marta Kaiserová, která se stala citlivým spojovacím článkem mezi Roskou Kyjov a nově diagnostikovanými.

Jirku Rechtoříka na příštích 5 let vystřídala Marie Břečková. Pracovala ve funkci předsedkyně svědomitě a s chutí být nám všem oporou. Udělala si cvičitelský kurz a ukázala nám jak máme správně cvičit, protože rehabilitační cvičení je důležitou součástí léčby RS. Mimo jiné akce zajišťovala každoročně pro členy také jarní a podzimní rekondičně rehabilitační pobyty. Za jejího působení naše organizace oslavila 10 let činnosti. Bylo to v roce 2006 a Roska Kyjov měla v té době už 56 členů.

V roce 2007 se stala naší novou předsedkyní Františka Kosková. Také ona pro nás zajišťovala rekondiční pobyty v místech s bezbariérovými přístupy. I ona absolvovala cvičitelský kurz. Naše setkání na jarních a podzimních rekondicích, víkendových akcích a jednodenních výletech se stala potřebná nejen pro naši fyzičku, ale vždy přátelská atmosféra pomáhá zahnat stresy a deprese, které nemoc často provází.

Nastávající předsedkyni Janu Pickovou zvolila valná hromada do funkce v dubnu 2011. Získali jsme pro organizaci od městského úřadu v Kyjově povolení užívat místnost v bývalém obecním domě v Kyjově – Nětčicích, Chmelenec 1, kde měli členové možnost se scházet a kde probíhaly výborové schůze i ergoterapie.

Ještě téhož roku byla zvolena předsedkyní Ing. Hana Fabiánková. Také ona zajišťovala pro členy rekondice, různé akce a společná setkání. Od roku 2013 získala pro organizaci pronájem nového zázemí. Jsou to bezbariérové prostory v Kyjově, v budově střediska Fénix, bývalé zemědělské škole, na ulici Urbanova 625/8. Členům však dalo ještě hodně práce, aby se zde cítili dobře a mohli se přestěhovat z bývalého působiště v Nětčicích. Vlastními silami si natírali barvou židle, stoly aj. Nechali místnost vymalovat a pořídil se koberec, nábytek aj. Vybudovalo se bezbariérové WC.

Naše současná předsedkyně Bc. Kristýna Motyčková byla členskou schůzí zvolena v září r. 2017. Svědectví o akcích, které pořádáme, přináší galerie.

(Irena K.)