Návštěva Vlastivědného muzea Kyjov (2. 3. 2022)

Dne 2. 3. 2022 jsme navštívili Vlastivědné muzeum v Kyjově, kde je otevřena od roku 2020 stálá expozice MUSEUM PICTUM.

Vlastivědné muzeum v Kyjově se nachází v prostorách budovy zámečku a pro veřejnost bylo otevřeno v roce 1928. Nalézá se zde expozice archeologická a etnografická, přírodovědná a stálá výstava Kyjov v minulosti a dnes.

V přízemí jsme se ocitli v přírodě. Instalace tří biotopů tu představuje faunu Kyjovska. Muzejní exponáty jsou provázeny projekcí a zvukovou kulisou. Návštěvník vidí živočichy v jejich přirozeném prostředí, nikoliv izolované ve vitrínách.

Historická část zaujímá další čtyři místnosti v přízemí. Představuje dějiny Kyjova od 16. stol. až do období mezi dvěma světovými válkami.

První patro z části obsadila archeologická expozice prezentující nález langobardského pohřebiště, které objevili archeologové Masarykova muzea na místě současného Kauflandu v Kyjově. Část rozlohy prvního patra patří expozici etnografické, kde jsme si prohlédli hned několik krojových typů z oblasti Kyjovska i Ždánicka, hospodářské nářadí a další předměty, které se používaly ať už v rámci hospodářského nebo zvykoslovného roku.

Několik generací muzejních pracovníků nashromáždilo na 100 000 sbírkových předmětů. Součástí sbírek je také 1 500 starých tisků z 15.–19. Století. Pro studijní účely pracovníků muzea, ale i badatelům z řad odborné i laické veřejnosti slouží muzejní knihovna čítající kolem 12 000 knih. Je napojena na internetový Souborný katalog České republiky.

Návštěva muzea se všem líbila, přivítali jsme bezbariérové prostory zámečku.