Výlet – Archeoskanzen Modrá (15. 5. 2019)

Roska Kyjov navštívila skanzen, historické sídliště dávné Moravy a expozici Živá voda v Modré.


Archeoskanzen Modrá – Velkomoravské sídliště středního Pomoraví se nachází nedaleko Uherského Hradiště na silnici Staré Město Velehrad. Je významným subjektem názorně osvětlující jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin. Skanzen žije každodenním životem, naučnými představeními, programy, pokusnými tavbami kovů, výrobou keramiky, zemědělskou výrobou i neustále prováděným archeologickým výzkumem.

Něco k výletu:
Počasí: psa by nevyhnal (zima, vítr, mrholení a později deštík).
Počet účastníků: 12
Výklad (velkomoravské sídliště i živá voda) – byl poutavý, profesionální s velkým osobním zápalem – prostě: baví je to.
Přínos: zopakování školních informací už od základní školy, prověření paměti a nakrmení očí.
Po první části prohlídky (velkomoravské sídliště) jsme vděčně uvítali odpočinek v restauraci. Jídlo, mimochodem velmi chutné, nápoje horké (i vnitřně), obsluha supr.

Další částí výletu byla návštěva botanické a sladkovodní expozice Živá voda.

V této expozici jsme se seznámili s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy, přilehlých potoků i tůní.
Expozice je záměrně vybudována na místech, kde v minulosti bývaly mokřady a rybníky, jsou zde prameny podzemní vody. Archeologické nálezy dokládají zdejší tradici rybníkářství.
Ve dvou podzemních patrech jsme nahlédli do světa ryb.
Prohlédli jsme si ryby v tunelu pod vodní hladinou. Podvodní tunel ve sladké vodě v přírodě je ojedinělým experimentem v rámci celé Evropy. Nachází se v hlubce 3,5 metru pod vodní hladinou, má délku 8 metrů a šíři 2 metry. Můžeme tu vidět ryby chladných vod, horských potoků a řek – jelce, lipany, mníky, pstruhy, parmy a oukleje. Jedna strana patří především velkým rybám. Typickým obyvatelem je kapr. Dravce reprezentují štiky, candáti nebo sumci. Raritou expozice jsou jeseteři – tažné ryby, které dříve migrovaly z Černého moře až do řeky Moravy. Mezi jesetery se vyjímá vyza velká, nějvětší sladkovodní ryba světa, která dosahuje délky téměř 2 metry.

Po prohlídce druhé části výletu část naší výpravy spěchala domů (do tepla a sucha), další se ještě zastavili na Velehradě ( v bazilice).
Po této potěše duše i zraku už jeli všichni domů.

Závěr: prohlídka byla objednaná výborně! Všem se moc líbila.

Výhrada: zaté rybky jsme nenašli, v květnu byla nečekaná zima!