Prohlídka zámku v Miloticích (26. 5. 2018)

Dnes je na programu návštěva zámku v Miloticích. Počasí je krásné, sluníčko svítí, tak jedeme.

Sraz jsme si dali na nádvoří zámku. Všichni dorazili včas. Přijela i naše garantka MUDr. Alena Sojková. Masopustovi a Lopraisovi i se dvěma vnoučky přijeli z Vracova na kolech. Klobouk dolů! Mnozí z nás si na kolo netroufnou. Ostatní se dopravili auty. Sešlo se nás 22 i s dětmi.

Prohlídku i s odborným výkladem domluvila Magda Galečková. Všem se nám na zámku líbilo, jen pro Květku byly zámecké schody velkou překážkou.

Pro návštěvníky zámku je zde možnost obléci se do dobových kostýmů. Viděli jsme procházet se tu dámy v dlouhých šatech a pobíhat malou komtesku. Slušelo to i vnoučkovi Aničky Kůřilové.

Výlet konči, tak ještě něco dobrého na zub a jedeme domů.

(Irena K.)

Hodnocení

Počasí: opět nádherné (máme domluveno s nejvyšším)
Nálada: zase suprová
Výklad (průvodkyně): opět profesionální
Ke shlédnutí – dobové kostýmy – potěšení oka
Zastávka v zámecké restauraci – občerstvení (přišlo k duhu, bylo i srnčí)
Hodnoceí: jednička s hvězdičkou! 

(Jana M.)