Členská schůze (23. 3. 2018)

Členská schůze reg. org. Roska Kyjov se konala 23. 3. 2018 v klubu na Urbanově ulici 625/8 v Kyjově.

Program:

 1.  Přivítání účastníků schůze (Bc. K. Motyčková)
 2.  Platby členských příspěvků (J. Všetulová)
 3.  Závazné přihlášky odevzdány I. Koudelkové
 4.  Gratulace K. Sychrové k 80. narozeninám
 5.  Posezení s občerstvením
 6.  Zpráva o výsledku hospodaření v r. 2017 (Ing. S. Kostrhoun)
 7.  Revizní zpráva 2017
 8.  Zpráva o činnosti a čl. základně v roce 2017 (I. Koudelková)
 9.  Plán činnosti na rok 2018 (lng. J. Motyčková)
 10.  Představení a schválení nových členů (od 1. 1. 2018)
 11.  Rekondice Vísky – organizační záležitosti
 12.  Diskuze – informace o GDPR  
 13.  Závěr – ukončení schůze (Bc. K. Motyčková)