Napsali o nás

Jak se žije v kyjovské Rosce

Článek o nás, napsala Květa Sychrová, vyšel ve Slovácku, v časopisech Roska a Paprsek

 

„Neziskové organizace“, málokteré slovní spojení v poslední době budí více rozporuplných emocí. Vedle řady problematických působí u nás četná sdružení, jež si naopak získala respekt a o jejichž prospěšnosti nelze pochybovat. Jednou z takových je celostátní organizace Roska, která sdružuje pacienty a jejich rodinné příslušníky a pomáhá jim zvládat obtíže závažného onemocnění, jakým je roztroušená skleróza. Jde o autoimunitní poruchu centrálního nervového systému.

Jedna z aktivních poboček Rosky působí už více než dvacet let také v Kyjově. V současné době tvoří členstvo naší organizace kolem padesáti převážně žen od mladých maminek po rozšafné babičky. I když je choroba zatím nevyléčitelná a její progresi lze pouze zpomalit a zeslabit působení jejích příznaků, přesto lze bolest a omezenou pohyblivost zvládat, má-li člověk dost informací, odborné vedení, pevnou vůli a dobré přátele. A to všechno se snaží naše organizace poskytovat.

Pořádáme pravidelná setkání, získáváme odborníky pro přednášky, školené členky obětavě vedou rehabilitační tělesná i mentální cvičení, kurzy nejrůznějších výtvarných technik. Velké oblibě se těší výjezdy za přírodními i  historickými zajímavostmi Kyjovska. Každoročním vyvrcholením činnosti jsou týdenní tzv. rekondiční léčebné pobyty ve vzdálenějších lázeňských a rekreačních zařízeních.

Při těchto příležitostech se zvlášť zřetelně projeví blahodárnost a síla dobré party, za jakou lze kyjovskou Rosku považovat. Tvrdíme o sobě, že ač nám neslouží nohy, srdce a hlavu máme v pořádku – a je to na nás znát. Naše odhodlání nepoddat se, nezdolný smysl pro legraci, ochota pomáhat si navzájem, mohou být příkladem pro mnohé zdravé, celoživotně nespokojené zakyslíky

Tam, kde nestačí naše vlastní síly, hledáme pomoc zvenčí a těší nás, že naše snaha nevychází naprázdno. Pochopení nacházíme u kyjovské veřejnosti, ale nejvíc si vážíme pravidelné dotační podpory od správy města i obcí v okolí.

Finanční podpora z rozpočtu Kyjova umožňuje pokračovat v bohaté činnosti, při které se dají získat příjemné zážitky, zapomínat na bolesti a nalézat naději, která je prý neviditelnou jistotou statečných.