Výlet na Větrný mlýn v Kuželově a vystoupení v kostele Sv. Maří Magdaleny ve Velké nad Veličkou (25. 7. 2020)

V sobotu 25. 7. jsme uspořádali výlet na Větrný mlýn v Kuželově. Je to národní kulturní památka, která se nachází na nezalesněném hřbetu Bílých Karpat nad obcí Kuželov, jihozápadně od obce Velká nad Veličkou.

Je to jeden z mála dochovaných větrných mlýnů tzv. holandského typu. Byl postaven v roce 1842 a více než sto let sloužil zemědělcům z okolí. Jeho činnost ustala v roce 1946. Prošel rozsáhlou rekonstrukcí, která jej znovu uvedla do provozuschopného stavu, ovšem už jako exponát Technického muzea v Brně.

Mlýn má kuželovitou kamennou konstrukci, která nese otočnou střechu se šindelovou krytinou a čtyřmi křídly větrného kola, upevněných na hřídeli. Mlecí zařízení je technologicky tzv. českým složením. Vedle mlýna stojí obytné a hospodářské budovy s expozicí horňáckého bydlení a hospodaření na přelomu 19. a 20. století. Součástí expozice je i ukázka různých nástrojů na údržbu mlýna, kterou si většinou mlynář prováděl sám. Výklad nám provedl pan Urban.

V 16.00 hodin jsme navštívili kostel Sv. Maří Magdaleny ve Velké nad Veličkou. Zde jsme si vyslechli mini-koncert varhaníků. Svůj talent předvedli mladí varhaníci Adam Zálešák a David Motyčka. V jejich podání jsme si poslechli skladby od: J. L. Krebse, M. A. Charpentiera, B. Price,  J. Clarka, J. S. Bacha, L. Boelmanna, P. Ebena a dalších.

Pěkně nám také zazpívaly zpěvačky místní scholy.

Akce se hodnotila kladně. Sešlo se nás celkem 25 – roskařů, rodinných příslušníků a kamarádů.