Rekondice DUO Horní Bečva (9. – 15. 9. 2019)

Zářijová rekondice Rosky Kyjov z.p.s. v hotelu DUO v Horní Bečvě proběhla v duchu radosti všech účastníků, s procvičením těl i duší.

Hned v pondělí jsme v tichu (špendlík by slyšet nebyl) poslouchali poutavé vyprávění o životě na Valašsku, jejich zvycích, nářečí, stavebních prvcích,…).

V úterý jsme si dali do těla – rozcvička, cvičení, plavání, ergo, vědomostní hra (MÁME RÁDI ČESKO). No byl to plně využitý čas.

A i v následujících dnech jsme se nešetřili. Jak cvičením těl, tak i mozků. Také nás navštívila někdejší členka Zdenka Šveidlerová – to bylo radosti a vítání.

A v pátek při dopoledním cvičení přijela i Mgr. Věrka Moravcová z Rosky Frýdek-Místek. Po obědě nás naučila „aktivní sed“. Zase jsme moudřejší.

Stihli jsme si i zazpívat ze zpěvníku, který pro nás vytvořil bývalý člen Rosky Kyjov Petr Vaculík (ten je sice zdravotně mimo naši komunitu, takto je s námi pořád).

Zavzpomínali jsme i na další členy, kamarády, dobré lidičky.

Rekondici jsme si jako vždy užili.

Velký dík patří všem organizátorům: jak samotné akce, tak i vědomostních soutěží i cvičitelkám.

Budeme z toho žít dlouho, až do dalších akcí.

Chceme také poděkovat Unii Roska Praha, ministerstvu zdravotnictví a dalším sponzorům.

Zdraví nám sice nevrátí, ale těžký osud vylepší.

Vědomí, že nejsme všem lhostejní pomáhá. Děkujeme!

 

Hotel Duo na výsluní ve středu lesních krás a vůní …

Jen se porozhlédneš kolem, hned se loučíš se svým bolem!

Ing. Jana Motyčková


 

Ať je horké léto, nebo temná noc,

na rekondici chceme, a to moc a moc.

Neřešíme tedy špatné počasí

vezmeme si bundy i letní kraťasy.

 

Zase na Moravu, tam je všeho dost

místní mají radost, přijede jim host.

Jídlo, nebe, vzdoušek, krása nebeská

a srdíčka naše zas to polaská.

 

Kamarádi z Rosky, hned se veselí,

že jsme tady spolu, šťastní, ne kyselí!

Rychle ubytovat, najít mobil, brýle,

a už vychutnávat společné to chvíle.

 

Procvičíme těla naše znavená

nemocí i věkem těžce zkoušená.

Natáhneme svaly, jsou už zkrácené

věkem, a politikou také zdrcené.

 

Potěšíme duše i naše srdíčka

o Valašsku krásně mluví naše Květuška.

Dovíme se mnohé z jejích moudrých slov

o žití v chalupách, i jaký měly krov.

 

Zábavu i mozky, ó ty herní směsko…

Procvičí nás soutěž: Máme rádi Česko!

Náklady jsou skromné, nízké výdaje,

o to větší zápal. A každý vyhraje.

 

Nahodíme rozum, potíme se fest,

když dostaneme na stůl pátý, šestý test.

Kouří se nám z uší, na čele je pot.

Uf, je dokonáno! Nápoj přijde vhod.

 

A to zdejší jídlo, to je dobrota!

Chutná jako mana, píseň od Gotta!

Obslouží nás krásní mladí lidé,

ochotně, slušně a velmi mile.

 

Těla potom při masáži

uzdravit na chvíli dokáží.

Aspoň krátká úleva to je,

na chvíli dosáhneme pokoje!

 

Teď zas chvilku ergo, cvičit prstíky,

seskládáme kousky a je úspěch veliký.

Zašmátráme trochu v pytli

no a hnedka jsme se chytli.

 

Poznáváme různé kousky,

„Co že to je? Kousek housky?“

Tak to bude asi chyba,

ta (houska) zůstala od oběda!

 

Proberme politiku, hloupost, ta je veliká!

Desatero lidem stačí, toto moudro vyniká.

Když přidáme špetku rozumu

nebude náš stát pořád v útlumu.

 

Stačí se zeptat nemocných lidí

jak oni do budoucnosti vidí.

„Když bude láska, úsměv, klid,

bude šťastný veškerý lid!“

 

Nebudou vymýšlet GD PRD agendu

odloží ji co nepovedenou legendu.

Přejme si radost, štěstí, mír.

To není chyba, natož vir!

 

Ing. Jana Motyčková