Velikonoční tvoření zajíčků (27. 3. 2019)

Hodiny ergoterapie vede naše kronikářka Eva Kuchařová. Tetokrát jsme vyráběli velikonoční zajíčky.

 

Velikonoční tvoření zajíčků (zn. co dům dal)

(Jana Motyčková)

 

Parádní nápady Evička mívá,

na jejich výsledky dobře se dívá.

 

Šikovné děvčice, dřívka a nůžky,

papíry, lepidla, barvy a tužky,

 

co vezmem do ruky, všecko se hodí,

ze zbytků, lacině,  tak to tu chodí.