Přednášky Mgr. Tomáše Galana (leden – listopad 2018)

Během roku se konalo několik besed s Mgr. Tomášem Galanem  nebo s jeho manželkou Mgr. Radkou Galanovou.

Témata se týkala problematiky vztahů v rodině a mezi přáteli, sebevědomí, seberealizace.

……musím to zvládnout?…..

……můžu to zvládnout?……

Řešili jsme také problémy s pamětí, trénovali kognitivní funkce.

Eva